Nº QSO: 78.910 | INDICATIVOS: 16.511 | ENTIDADES: 145
Nº de Slots para HB9FAW: 57

DIPLOMA BRONCE
DIPLOMA PLATA
DIPLOMA ORO
DIPLOMA PLATINO#
INDICATIVO
DÍA
BANDA
MODO
1AM42SE28-02-202240CW
2AM42CA28-02-202240SSB
3AM42AL28-02-202240SSB
4AM42SE28-02-202230CW
5AM42SE28-02-202240SSB
6AM42AND28-02-202240MFSK
7AM42HU28-02-202240MFSK
8AM42MA28-02-202215FT8
9AM42AND28-02-202217CW
10AM42AL28-02-202240FT8
11AM42SE28-02-202220MFSK
12AM42AL28-02-202220MFSK
13AM42CO28-02-202220CW
14AM42GR28-02-202217CW
15AM42AND28-02-202240FT8
16AM42AND28-02-202230FT8
17AM42JA28-02-202212FT8
18AM42AND28-02-202215FT8
19AM42AND28-02-202220FT8
20AM42AND28-02-202220SSB
21AM42AND28-02-202217SSB
22AM42HU27-02-202240FT8
23AM42SE27-02-202230FT8
24AM42CA27-02-202220SSB
25AM42CO27-02-202217CW
26AM42SE26-02-202240MFSK
27AM42CA26-02-202220CW
28AM42CA26-02-202217CW
29AM42JA26-02-202220SSB
30AM42JA26-02-202217SSB
31AM42CA26-02-202217SSB
32AM42CA25-02-202240FT8
33AM42SE25-02-202240FT8
34AM42MA25-02-202280CW
35AM42AL25-02-202240FT4
36AM42CA25-02-202240CW
37AM42MA25-02-202240CW
38AM42CA25-02-202215SSB
39AM42HU25-02-202230CW
40AM42CO25-02-202220SSB
41AM42CA25-02-202220SSB
42AM42GR25-02-202220SSB
43AM42CO25-02-202217CW
44AM42CA25-02-202215FT8
45AM42HU25-02-202215FT8
46AM42CA25-02-202215SSB
47AM42CA25-02-202215CW
48AM42SE25-02-202215CW
49AM42JA24-02-202240FT8
50AM42CA24-02-202240SSB
51AM42GR24-02-202280SSB
52AM42CO24-02-202240CW
53AM42CA24-02-202240CW
54AM42CO24-02-202230FT8
55AM42HU24-02-202240FT8
56AM42HU24-02-202230FT8
57AM42HU24-02-202230FT8
58AM42AL24-02-202230FT8
59AM42CO23-02-202240SSB
60AM42CO23-02-202230CW
61AM42CA23-02-202240CW
62AM42HU23-02-202240CW
63AM42JA23-02-202240FT8
64AM42CA23-02-202240FT8
65AM42AL23-02-202240FT8
66AM42JA23-02-202230CW
67AM42CA23-02-202230CW
68AM42JA23-02-202230FT8
69AM42AL23-02-202230FT8
70AM42CA23-02-202220FT8
71AM42MA23-02-202220CW
72AM42CA23-02-202240SSB
73AM42JA23-02-202220CW
74AM42CA23-02-202220CW
75AM42GR23-02-202240SSB
76AM42JA23-02-202220SSB
77AM42GR23-02-202220SSB
78AM42CO23-02-202220SSB
79AM42AL23-02-202220FT8
80AM42SE23-02-202220FT8
Unión de Radioaficionados Españoles - Avda. Monte Igueldo nº 102 - 28053 Madrid - Spain - Tel: +34914771413